Betalstationen vid Lernacken

QTVR

Java VR

Högbron

QTVR

Java VR

Tunneln på Pepparholm

QTVR

Java VR

Öresundsbron

Den 1 juli 2000 invigdes Öresundsbron och omvärldens blickar kom att riktas hit.
Bron är inte bara en bro, utan en 16 km lång förbindelse bestående av världens största sänktunnel, en konstgjord ö och världens längsta snedkabelbro för både järnväg och motorväg.
För Sydsvenska Dagbladets räkning har QTVR-Byrån under några år följt arbetets gång.

Filmerna som visas här är från den avslutande omgången, en dryg månad innan bron öppnades.

Copyright © QTVR-Byrån