Kajpromenaden (13)

European Village (8)

Kanalparken (14)

Bo01 Framtidsstaden

Under sommaren 2001 pågick den europeiska bomässan Bo01 i Malmö.
Bo01 skulle bli en ekologisk spjutspets för det nya millenniet, ett föredöme för Europas industristäder, och visa hur ett gammalt industriområde kan få nytt och hållbart liv.

När bomässan var över hade Malmö fått en ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, restauranger och mycket annat. Men detta var bara början. Byggandet fortskrider och så småningom kommer Bo01-området att smälta samman med övriga delar av Västra Hamnen, där ritande och byggande är i full gång.

QTVR-Byrån dokumenterade hela förvandlingen från öde industritomt till levande stadsdel från 14 punkter på området. Tre av dessa visas här, både som QTVR och Java VR.

Copyright © QTVR-Byrån